Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι στην ιστορία αυτού του κόσμου κάτι πήγε λάθος αναφορικά με τις ντουλάπες. ...